Onze doelstellingen


Preventie en bevordering van de gezondheid van kinderen

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen, het bevorderen van toegang tot hoogwaardig medische zorg en revalidatie, het bijdragen aan vermindering van sterfte onder zuigelingen en kinderen en het deelnemen aan de ontwikkeling van primaire gezondheidszorg;

 

Het helpen bestrijden van ziektes en ondervoeding en het bevorderen van gezonde voeding en hygiëne; 

 

Het participeren in activiteiten voor preventieve gezondheidszorg, begeleiden van ouders op het gebied van keuzes voor gezinsplanning;

 

Deelnemen aan de vroege opsporing van gezondheidsrisico’s, participeren in het organiseren van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, culturele en wetenschappelijke evenementen en het bevorderen van de screening van ziektes zoals stofwisselingsziektes.


Expertise op het gebied van sociale pediatrie in het bijzonder in lichamelijk en seksueel geweld bij kinderen

Preventie,  informatie en  bewustwording  over kindermishandeling bij kinderen;

 

Deelnemen op scholen aan  sensibilisatie  campagnes over kindermishandeling voor ouders, kinderen en jongeren;

 

Informeren van professionals over kindermishandeling om hen te helpen kinderen te identificeren die risico's lopen en ze in staat te stellen om op te treden en ouders en kinderen te begeleiden;

 

Begeleiding en ondersteuning van minderjarige slachtoffers en hun gezinnen;

 

Het bieden van psychologische ondersteuning van slachtoffers;

 

Het organiseren van trainingen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik voor professionals. Dit om ze in staat te stellen:

 • De lichamelijke tekenen te herkennen die duiden op seksueel geweld, zoals verwondingen en infecties;
 • Een differentiële diagnose te stellen en oorzaken te onderscheiden (bijvoorbeeld verwondingen door vallen, infecties doorgegeven van moeder op kind, toevallige verontreiniging, enz.);
 • Het psychisch lijden van slachtoffers te herkennen;
 • Diepgaande emotionele of "stille trauma" te herkennen;
 • Evalueren van een individuele situatie, en maatregelen te treffen ter bescherming van kinderen;

Het organiseren van publiekscampagnes: tv, films, print advertenties, digitale campagnes.


Partnerschap

Het zoeken naar partnerschap met instanties met soortgelijke doelstellingen en interesses, zoals publieke, semi-publieke of particuliere organen, nationale en internationale NGO`s, natuurlijke personen rechtspersonen en andere centra, en het sluiten van overeenkomsten of samenwerkingsprojecten.


Bevordering van de internationale samenwerking

De bevordering van de internationale samenwerking ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen van het centrum.Oprichting van gespecialiseerde medische centra voor kinderen en adolescenten

Medisch centra dat werken als gespecialiseerd diagnostisch centra, met afdelingen van functionele exploratie, dagbehandeling en kinderafdeling met hoogwaardig kwaliteit van zorg. Dit in samenwerking met nationale en internationale pediatrische referentie centra en in het bijzonder voor:

 • Het behandelen van infectieziekten bij kinderen
 • Algemene pediatrie
 • Ondersteunend kinderhematologie
 • Neurologie en Metabole Ziekten
 • Gastro-enterologie en Voeding
 • Pneumologie
 • Endocrinologie en Diabetes
 • Cardiologie

Onderzoek, onderwijs en communicatie

Deelnemen aan de verspreiding van informatie over gezondheid en voeding voor verschillende groepen in de samenleving - met name ouders en kinderen - zoals de voordelen van borstvoeding, hygiëne, veiligheid, schoon milieu en de preventie van ongevallen. Dit met als doel deze groepen te steunen en ze in staat te stellen voort te bouwen op deze informatie;

 

Deelnemen aan de uitwisseling van informatie op het gebied van preventieve gezondheidszorg en van medische, psychologische en functionele behandeling van kinderen met een beperking,  met daarbij de verspreiding van informatie over de methoden van de revalidatie en het bieden van toegang tot relevante gegevens. Tevens verschillende belanghebbenden op het gebied van jeugd in staat te stellen hun competenties en vaardigheden te verbeteren en ervaring op deze gebieden te verruimen;

 

Het opzetten van een documentatiecentrum met bibliotheek en internetportaal dat toegankelijk is voor professionals om ze te faciliteren relevante kennis te vergaren. Indien mogelijk, tevens het publiceren van een tweetalige nieuwsbrief. 

 

Deelnemen aan het publieke debat over het beleid inzake kinderen en jongeren en participeren indien mogelijk in de uitvoering van doelmatige nationale programma's voor de kinderen en jongeren.

 

Het werken aan de bevordering van onderwijs door stages te organiseren en congressen te initiëren, evenals workshops of andere evenementen.


Participeren in het opzetten van medische centra

Deelnemen aan de opening en/of beheer van pediatrisch medische centra ten behoeve van medische zorg voor kinderen, preventie, rehabilitatie en reïntegratie van gehandicapte kinderen.